Política de Privacitat

SERVEIS PUBLICITARIS DEL PIRINEU S.L. us informa que les dades personals rebudes seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la nostra política de privacitat i la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  Les dades tractades seran les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent i per efectuar la gestió dels contactes corporatius propis de la empresa.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis
Sense perjudici del previst en tot allò indicat en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament Serveis Publicitaris Pirineu S.L. al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’indiquin en els mateixos. Serveis Publicitaris Pirineu S.L. incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer i ho comunicarà degudament a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili de l’Empresa.

Confidencialitat
En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la nostra empresa no us remetrà correu amb continguts comercials que no hàgiu demanat abans. En altre cas, el vostre correu electrònic es conservarà exclusivament per mantenir-vos informat dels nostres serveis. Serveis Publicitaris Pirineu S.L. es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.

tornar a l’inici ⇒